Thursday, August 27, 2009

K I T A

: BR

Ada satu hal yang tak mungkin kita pungkiri
Dengan semakin bertambahnya hari, semakin dalam pula ikatan yang terjalin di antara kita Untuk segala lupa, untuk segala canda, amarah, percik-percik kecil yang mengiringi, serta segala ketulusan yang membingkai hari-hari.
Terimakasih
Semoga selamanya

ALLAH naungi kami dalam balutan RAHMAAN dan RAHIIM-MU hingga tak sekalipun kami palingkan tujuan hidup ini dari beribadah pada-Mu saja

2 comments:

Anonymous said...

semoga selamanya...
selalu ada harap itu...
walaupun tak ada yang abadi
bahkan rasa itu sendiri...
:D

MAY'S said...

@frosenmenye2 : tak ada salahnya, bukan? Bukankah setiap pikir, harap dan ucap adalah doa??